TOURS
POTATO

Facebook Share Twitter Share
05 มกราคม 2017 - งานแถลงข่าว Chang @ Billboard Cafe สยามดิสคัพเวอรี่ กรุงเทพฯ

VIEW DETAIL

งานแถลงข่าว Chang @ Billboard Cafe สยามดิสคัพเวอรี่ กรุงเทพฯ

16 มกราคม 2017 - งานภายในยูนิลิเวอร์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ

VIEW DETAIL

งานภายในยูนิลิเวอร์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ

21 มกราคม 2017 - บางลำพู ๘ ริ้ว ฉะเชิงเทรา

VIEW DETAIL

คอนเสิร์ตร้าน บางลำพู ๘ ริ้ว ฉะเชิงเทรา

27 มกราคม 2017 - Chang Carnival เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงราย

VIEW DETAIL

คอนเสิร์ต Chang Carnival เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงราย

28 มกราคม 2017 - 1G1 7Hotel ท่าขี้เหล็ก เชียงราย

VIEW DETAIL

คอนเสิร์ตร้าน 1G1 7Hotel ท่าขี้เหล็ก เชียงราย

31 มกราคม 2017 - งานกาชาด หน้าศาลากลาง บุรีรัมย์

VIEW DETAIL

งานกาชาด หน้าศาลากลาง บุรีรัมย์